Klubregler

Klubregler er spilleregler som fotogruppen Momento har.

Her kan du også finde svar på praktiske spørgsmål om fx indmeldelse, kontingent.

Du finder Fotogruppen Momento på:

www.momento-foto.dk

https://www.facebook.com/fotogruppenmomento/

Som medlem har du også adgang til et Google+ forum.

 

Grundstenen

Det helt fundamentale i Fotogruppen Momento er, at du skal blive en bedre fotograf. Se i øvrigt formålsparagraffen i vedtægternes §2

Vi arbejder derfor målrettet på din portfolio og dine “defining photograhps”.

Fundamentet

Fundamentet for Fotogruppen Momento er at give og modtage kritik.

Det betragtes som ”god stil” først at sige noget, når det er ens tur. Alle skal nok komme til orde.

Det burde ikke være nødvendigt, men vi vil alligevel gerne understrege, at det at modtage kritik betyder:

  • man lytter
  • man er åben

og når man giver kritik:

  • skal den være åben og saglig
  • skal den være konstruktiv

Med konstruktiv mener vi ikke, ”det kan jeg godt lide/det kan jeg ikke lide”. Vi vil gerne have nogle ord på, så fotografen får noget at arbejde med.

Det betyder at du skal være parat til at deltage aktivt og være åben for at give og modtage input

 

Ansøgning

Vi har åbent for nye medlemmer den første torsdag i hver måned.
Disse torsdage er vores faste portfolioaftener, så der får du et godt indblik i hvad grundpillen i gruppen er.
Ønsker du at blive medlem, beder vi dig melde din ankomst på formularen på kontaktsiden. Følg linket her.
Derefter møder du simpelthen bare op med 5 printede billeder, som du selv er rigtig glad for.

Hvis du efter denne aften fortsat ønsker medlemskab kan du blive prøvemedlem resten af den pågældende måned. Herefter træffes der endelig beslutning om dit medlemskab – både fra din side og fra vores side.

Du vil kort tid efter prøveperiodens udløb modtage melding om Momentos indstilling.

 

Hvad lægger Momento-gruppen vægt på?

Vi lægger vægt på, at du har viljen til og ønsket om at udvikle dit fotografi, og at du også er en god kammerat.

Momento forventer at du har styr på grundlæggende fototeknik og begreber som ISO, blænde og lukkertid og hvordan de tre elementer tilsammen udgør billedets eksponering.

 

5 Billeder fra dig

Hvad er en fotogruppe uden billeder?

Når du har fået tilsagn om medlemskab af Momento skal vi, hurtigst muligt, modtage 5 digitale billeder til Momentos hjemmeside, hvor de vil blive lagt i vores medlemsgalleri.

Billederne skal sendes som jpg, i SRGB – 1500 pixel på længste led for horisontale billeder, 1000 pixel på længste led for vertikale billeder.

 

Kontingent

Kontigentet er pt kr. 150,00 per måned – er du under 26 år er det halv pris.

Kontingentet betales kvartalsvis forud og på regnr. 5010 konto nr. 1533995 i Jyske Bank.

Forfaldsdatoerne er den 1/1, 1/4, 1/7 & 1/10

 

Portfoliomappen

Du skal have en portfoliomappe med plads til 20 billeder. Farve er underordnet men den må ikke være mindre en A4

Forretningen Viking i Store Kongensgade – creas.com – har et stort udvalg af portfoliomappar i mange forskellige kvaliteter.

Det er tanken, at du i løbet af det første år fylder din portfolio mappe op med 20 billeder. Det er meningen, at du løbende fornyer indholdet af mappen. Det er også din portfolio mappe, der ligger til grund for det årlig ”klubmesterskab”.

 

Deltagelse i saloner

Vi har en forventning og et ønske om at du deltager i danske eller internationale saloner gruppen årligt deltager i.

Hvilke saloner er billedsekretærens og bestyrelsens ansvarsområde og beslutning.

Brugerbetaling for deltagelse skal påregnes

 

Deltagelse i “klubmesterskab”
Ved sommer- og juleafslutning vil der blive organiseret en intern klubkonkurrence. Ved sidstnævnte vil årets klubmester blive fundet. 
Der er PLIGT til at deltage i disse!

 

Ud af huset

Der tilstræbes at lave fotoarrangementer “ud af huset” ca hver anden måned.

Det kan være en begivenhed som fx VM i Cykling, en fotoudstilling, en ishockeykamp eller noget helt femte.

Brugerbetaling kan forekomme.

Vær aktiv og deltag ! – også selvom det måske ikke lige umiddelbart har din store interesse

 

Takt og Tone

Kom til tiden! – vi starter kl. 19:00 præcis.

Brug ikke mobiltelefon, iPad, PC eller andet elektronisk udstyr under indlæg fra såvel gruppens medlemmer eller oplægsholdere udefra.

Ryd op efter dig selv!

 

Mødedag og tid

Gruppens mødeaften er torsdag kl. 19:00 til kl ca. 22:00. Mødeaktiviteterne kan ses i kalenderen på hjemmesiden og i Google+

Der vil være åbent i gruppens lokaler fra kl. 18:30.

Det tilstræbes at aftenen slutter kl 22:00.

På hvert møde vil der bliver vist billeder eller andet med fotografisk indhold (fx Lightroom tricks, fortalt om en inspirerende fotograf o.l) fra et eller flere medlemmer

 

Mad og drikke

Spisning i mødelokalet skal være afsluttet inden kl 18:45, så der kan luftes ud inden programstart kl 19:00.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i mødelokalerne. Der betales straks kontant eller med Mobilepay – ingen kredit.

Kaffe/Te er indeholdt i kontingentet.

 

Oprydning

Det forventes, at alle deltager aktivt i opstilling og oprydning af lokalerne.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i lokalerne.

 

Projektgrupper

Bestyrelsen støtter tanken om projektgrupper – de kan være et godt værktøj til at du kan blive bedre sammen med andre.

Bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at finde sammen på kryds og tværs, for på den måde at højne den enkeltes niveau indenfor alle genrer af fotografiet.

Husk at projektgrupper ikke behøver at være “stående” grupper men kan laves og lukkes ned igen når formålet er opnået.

 

Ændring af klubregler

Ændring af klubregler kan foretages af bestyrelsen pr. den 1/1 og 1/7.

Alle medlemmer kan stille forslag til ændring af klubreglerne ved at kontakte formanden. Forslag skal være formanden i hænde senest en 1/12 eller 1/6.

Bestyrelsen tager herefter stilling til forslaget. Såfremt forslagsstiller er uenig i denne afgørelse, kan forslagsændringen stilles på generalforsamlingen efter reglerne i §6, stk.4, hvor forslaget herefter kan vedtages.
Nærværende klubregler er opdateret per. 1. januar 2015.