Klubregler

Klubregler er de spilleregler som fotogruppen Momento har og som det forventes at alle følger.

Det er også her i regelsættet at du finder svar på mere konkrete ting fx omkring indmeldelse, kontingent etc.

Fotogruppen Momento har hjemmesiden www.momento-foto.dk

Momento har også et lukket Google+ communitty kun for medlemmer

 

Grundstenen

Det helt fundamentale i Fotogruppen Momento er, at du skal blive en bedre fotograf. Se i øvrigt formålsparagraffen i vedtægternes §2

Vi arbejder derfor målrettet på din portfolio og dine “defining photograhps”.

 

Fundamentet

Fundamentet for Fotogruppen Momento er at give og modtage kritik.

Det betragtes som ”go’ stil” først at sige noget, når det er ens tur. Alle skal nok komme til orde.

Det burde ikke være nødvendigt, men vi vil alligevel gerne understrege, at det at modtage kritik betyder:

  • man lytter
  • man er åben

og når man giver kritik:

  • skal den være åben og saglig
  • skal den være konstruktiv

Med konstruktiv mener vi ikke, ”det kan jeg godt lide / det kan jeg ikke lide”. Vi vil gerne have nogle ord på, så fotografen får noget at arbejde med.

Det betyder at du skal være parat til at deltage aktivt samt være åben for at give og modtage input

 

Ansøgning

Vi har åbent for nye medlemmer den første Onsdag i hver måned.
Disse Onsdag er vores faste portfolie aften, så der får du et godt indblink i hvad grundpillen i klubben er.
Ønsker du at blive medlem, beder vi dig melde din ankomst på formularen på hjemmesiden.
Derefter møder du simpelthen bare op med 5 printede billeder, som du selv er rigtig glad for.

Hvis du efter denne aften fortsat ønsker medlemskab kan du blive prøvemedlem resten af den pågældende måned.

Herefter træffes der endelig beslutning om dit medlemskab – både fra din side og vores.

Du vil kort tid efter prøveperiodens udløb modtage melding om Momento´s indstilling.

Hvad bliver der lagt vægt på ?

Momento lægger vægt på, at du har viljen til at udvikle dit fotografi, og lægger desuden også vægt på, om du er en god kammerat.

Momento forventer at du har styr på grundlæggende fototeknik og begreber som ISO, blænde og lukketid og hvordan de tre elementer udgør eksponering.

 

5 Billeder fra dig

Hvad er en fotogruppe uden billeder ?

Når du har fået tilsagn om medlemskab af Momento skal vi, hurtigst muligt, modtage 5 digitale billeder til Momentos hjemmeside, hvor de vil bliver lagt i vores fællegalleri.

Billederne skal modtages som jpg, i SRGB – 1500 pixel på længste led for horisontale billeder, 1000 pixel på længste led for vertikale billeder.

 

Kontingent

Kontigentet er pt 150.00 kroner per måned – er du under 26 år er det halv pris.

Kontingentet betales kvartalsvis forud og indbetales på regnr. 5010 konto nr. 1533995 i Jyske Bank.

Forfaldsfristerne er den 1/1, 1/4, 1/7 & 1/10

 

Portfolio mappen

Du skal have en portfoliomappe med plade til 20 billeder. Farve er underordnet men den må ikke være mindre en A4

Creas – creas.com – har et stort udvalgt af portfoliemppaer i mange forskellige kvaliteter og prislejer

Det er tanken, at du i løbet af det første år fylder din portfolio mappe op med 20 billeder. Det er meningen, at du løbende fornyer indholdet af mappen. Det er også din portfolio mappe, der ligger til grund for det årlig ”klubmesterskab”.

 

Deltagelse i saloner

Vi har en forventning og ønske om at du deltager i danske eller intenationale saloner klubben årligt deltager i.

Hvilke saloner er billedsekretærens og bestyrelsens ansvarområde og beslutning.

Brugerbetaling for deltagelse skal påregnes
Deltagelse i “klubmesterskab”
Ved sommer- og juleafslutning vil der blive organiseret en intern klubkonkurrence. Ved sidstnævnte vil årets klubmester bliver fundet.

Der er PLIGT til at deltage i disse !

 

Ud af huset

Der stræbes efter at lave foto arrangementer “ud af huset” ca hver anden måned.

Det kan være en begivenhed som fx VM i Cykling, en fotoudstilling, en ishockeykamp eller noget helt femte.

Brugerbetaling kan forekomme.

Vær aktiv og deltag ! – også selvom det måske ikke lige umiddelbart har din store interesse

 

Takt og Tone

Kom til tiden! – vi starter 19:00 præcis.

Brug ikke mobiltelefon, iPad, PC eller andet elektronisk udstyr under et indlæg  – hvad enten det er en fra klubben eller en udefra.

Ryd op efter dig selv!

 

Mødedag og tid

Gruppens mødeaften er onsdag kl. 19:00 til kl ca. 22.00. Mødedatoer kan ses i kalenderen på hjemmesiden og i Google+

Der vil være åben i gruppen lokaler fra kl. 18:30.

Det tilstræbes at aftenen slutter kl 22:00.

På hvert møde vil der bliver vist billeder eller andet med fotografisk indhold (fx Lightroom trick, fortalt om en inspirerende fotograf o.l) fra et eller flere medlemmer

 

Mad og drikke

Du har mulighed for at komme i klubbens lokaler fra kl. 18:30.

Spisning skal være slut kl 18:45, hvor der luftes ud inden programstart kl 19:00

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i klubben. Prisen står ved kassen med sodavand og der skal afregnes kontant eller med Mobilepay på aftenen.

Kaffe/Te er indeholdt i kontingentet.

 

Oprydning

Det forventes, at alle deltager aktivt i opstilling og oprydning af vores lokale(r).

Endvidere forventes det, at du rydder op efter dig selv fx i forbindelse med spisning

 

Praktisk info om lokalet

Adressen er : Lyrskovgade 4, 1758 København V.

Bil: Som det meste af KBH er parkering ikke optimalt, men der kan sikkert godt findes en parkerings plads i nærheden 🙂 

Tog: Det ligger i gåafstand fra Carlsberg Station, og Dybølsbro.

Bus: Linje 3A, 10 eller 14 til Enghave Plads (tager ca. 5 min. at gå til lokalet)

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i lokalet.
Rygning foregår udenfor.

 

Temagrupper

Bestyrelsen støtter tanken om temagrupper – de kan være et godt værktøj til at du kan blive bedre sammen med andre.

Bestyrelsen kan kun opfodre medlemmerne til at finde sammen på kryds og tværs, for på den måde at højne den enkeltes niveau indenfor alle genre af fotografiet.

Husk at temagrupper ikke behøver at være “stående” grupper man kan laves og lukkes ned igen når formålet er opnået.

 

Ændring af klubregler

Ændring af klubregler kan foretages af bestyrelsen pr. den 1/1 og 1/7.

Alle medlemmer kan stille forslag til ændring af klubreglerne ved at kontakte formanden. Forslag skal være formanden i hænde senest en 1/12 eller 1/6.

Bestyrelsen tager herefter stilling til forslaget. Såfremt forslagsstiller er uenig i denne afgørelse, kan forslagsændringen stilles på generalforsamlingen efter reglerne i §6, stk.4, hvor forslaget herefter kan vedtages.
Nærværende klubregler er opdateret per. 1. januar 2015.