Formalia

Alle foreninger skal have nogle vedtægter – og det har vi også ! Vigtigst er vores formål:

Stk. 1  Klubbens formål er
– at samle aktive fotografer i et aktivt fællesskab
– at udvikle den enkeltes billedsyn
– at højne den enkelte fotografs niveau

Klubbens virke skal foregå i god takt og tone samt med respekt for den enkeltes forskellighed.

Vi har også nogle klubregler som bla. indeholder information omkring at bliver medlem i Momento, kontigent men de indeholder også vigtig information om hvad Momento ligger vægt på. Både i forhold til at bliver medlem men også “takt og tone” og at fundamentet er at kunne give og modtage kritik.